Szeroki katalog umiejętności społecznych odgrywa bardzo ważną rolę w sprawnym radzeniu sobie w świecie norm społecznych i interakcji z innymi ludźmi. Kompetencje społeczne mają ogromny wpływ na całe nasze życie – od doboru przyjaciół, przez wybór partnera życiowego, aż po karierę zawodową. Trening Umiejętności Społecznych (TUS) stymuluje i ułatwia prawidłowe funkcjonowanie w sferze interpersonalnej. Wspiera dzieci w radzeniu sobie z wyzwaniami w obszarze komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz różnego rodzaju trud-ności.

Komu najbardziej przyda się Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Zajęcia w ramach TUS przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci:

 • w spektrum autyzmu
 • mających kłopoty społeczne
 • nieradzących sobie w relacjach z rówieśnikami
 • nierespektujących granic osobistych innych ludzi
 • nieśmiałych, borykających się z brakiem pewności siebie
 • z mutyzmem wybiórczym
 • mających kłopot z przestrzeganiem norm społecznych
 • z ADHD, z zespołem Aspergera
 • borykających się z zaburzeniami lękowymi
 • które często bywają nadmiernie pobudzone
 • mających trudności w wystapieniach publicznych
 • niepotrafiących przyjmować krytyki

Znaczenie TUS dla rozwoju dzieci

TUS może pełnić kilka ważnych ról, wśród których jako najistotniejsze wymienić można przede wszystkim:

 • budowanie fundamentu interakcji społecznych: TUS umożliwia dzieciom nawiązywanie bliższych znajomości i przyjaźni, naukę rozwiązywania konfliktów oraz współpracę z innymi. Bez umiejętności społecznych dzieci mogą napotykać znaczne trudności w tych obszarach i może brakować im narzędzi do ich konstruktywnego rozwiązania.
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie: rozwijając umiejętności społeczne poprzez TUS, dzieci przygotowują się do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jako osoby dorosłe w przyszłości. To wpływa na ich samodzielność, pewność siebie i sukcesy w różnych sferach życia.
 • bezpieczeństwo w środowisku rówieśniczym: umiejętności społeczne nabyte dzięki TUS pozwalają dziecku bezpiecznie funkcjonować wśród rówieśników, rozwijając empatię, zdolność współdziałania i radzenia sobie z konfliktami na różnym tle.

Profesjonalne wsparcie w rozwoju umiejętności społecznych

Rodzina i opiekunowie stanowią naturalny wzór i pierwsze wsparcie w rozwijaniu umiejętności społecznych. Są jednak sytuacje, w których konieczne jest wdrożenie specjalistycznego podejścia i wypracowanego przez profesjonalistów programu działania, jakim jest Trening Umiejętności Społecznych. To potrzebne zwłaszcza, kiedy dziecko ma znaczne trudności z radzeniem sobie z emocjami lub dostosowaniem się do panujących norm społecznych. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje dziecko potrzebuje wsparcia w ramach TUS, skonsultuj się z doświadczonym psychologiem dziecięcym w sprawdzonym centrum terapii. TUS opiera się o pracę w grupie, ale zawsze przed przystąpieniem do programu potrzebna jest wstępna konsultacja ze specjalistą (Umów się na konsultację).

Co obejmują zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych

W ramach TUS dzieci kształtują umiejętności w sferach, takich jak:

 • rozwój osobisty

TUS pomaga dzieciom zrozumieć siebie i swoje emocje. Uczy, jak wyrażać je w sposób zdrowy, społecznie akceptowany i służący pozytywnym celom. Dzieci uczą się też empatii, czyli zdolności do rozumienia i współodczuwania emocji innych, co jest bardzo ważne z punktu widzenia budowania zdrowych relacji.

 • adaptacja do zmian

W obecnym świecie pełnym nieustannych zmian i nowych wyzwań, zdolność adaptacji i elastyczności jest jedną z bardzo potrzebnych kompetencji. TUS wzmacnia umiejętności w tym zakresie, ucząc dzieci jak radzić sobie z niepewnością i zmianami.

 • współpraca i praca zespołowa

Dzięki TUS dzieci uczą się, jak efektywnie pracować w grupie, co jest niezbędne w wielu aspektach życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Wypracowują zasady efektywnego współdziałania, wspólnego podejmowania decyzji i dzielenia się obowiązkami.

 • radzenie sobie z konfliktami

Umiejętności nabyte w ramach TUS pomagają dzieciom w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów, co jest ważne zarówno w przedszkolu i szkole, jak i w przyszłym życiu zawodowym oraz rodzinnym. Dzieci uczą się radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w atmosferze poszanowania dla innych.

 • samoregulacja

TUS uczy dzieci, jak kontrolować swoje zachowanie i reakcje, co jest kluczowe w budowaniu zdrowych relacji z innymi. Umiejętność zdrowej kontroli emocji i adekwatnego wyrażania ich w różnych sytuacjach społecznych pomaga w codziennym funkcjonowaniu na każdym polu.

Jak wspierać rozwój umiejętności społecznych u dzieci

Bardzo wartościowe jest codzienne kształtowanie kompetencji społecznych dzieci przez rodziców i opiekunów. Warto skorzystać z kilku wskazówek, dzięki którym, poprzez wychowanie i budowanie więzi, można wspierać dzieci w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności społecznych:

Bądź wzorem dla dziecka: dzieci uczą się przez obserwację. Rodzice i opiekunowie, którzy wykazują zdrowe umiejętności społeczne, naturalnie przekazują te wartości swoim dzieciom.

Stwarzaj możliwości do interakcji społecznych: wskazane jest zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach grupowych, sportach zespołowych czy zabawach w grupach rówieśniczych.

Prowadź rozmowy i dziel się refleksjami: regularne rozmowy z dziećmi na temat ich doświadczeń społecznych, uczuć i myśli pomagają w rozwijaniu ich umiejętności komunikacyjnych i empatii.

Zajęcia w specjalistycznej placówce – program TUS dla dzieci

Jeśli chcesz powierzyć swoje dziecko w ręce specjalistów, wybierz mądrze placówkę, w której realizowany będzie program TUS. W miejscach takich jak Kids Medic możesz liczyć na kompleksowe wsparcie profesjonalistów i dopasowanie ścieżki do indywidualnych potrzeb Twojej pociechy. Wspomniana wcześniej wstępna diagnoza pozwala psychologowi zakwalifikować dziecko do odpowiedniej grupy, w której w bezpiecznych warunkach będzie mogło trenować owocną pracę w grupie i przełamywać własne ograniczenia. Kształtowanie umiejętności społecznych odbywa się poprzez zabawę, konkretne zadania i żywe interakcje z rówieśnikami, co jest szczególnie cenne i wartościowe z punktu widzenia efektów pracy.

Trening Umiejętności Społecznych – potężne narzędzie wspierające dzieci

Pamiętajmy, że wspierając rozwój umiejętności społecznych u dzieci przez Trening Umiejętności Społecznych, kładziemy fundamenty dla ich przyszłego sukcesu i satysfakcji z życia, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. TUS jest kluczowym narzędziem w tym procesie, dostarczając dzieciom skuteczne sposoby radzenia sobie w coraz bardziej złożonym świecie społecznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj