Przepisy prawne jasno określają zasady dotowania placówek publicznych i niepublicznych. W dzisiejszym poradniku przedstawimy Wam wszystko, co powinności wiedzieć. Będzie krótko i na temat.

Podstawa prawna dotycząca dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych

Polskie prawo jasno i wyraźnie odnosi się do zasad dotowania szkół publicznych i niepublicznych. Przede wszystkim ma zastosowanie rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Trzeba wiedzieć, że te przepisy obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i zostały zawarte w nowo powstałym jednym akcie prawnym, który określa zasady finansowania zadań oświatowych. W przypadku szkół niepublicznych wysokość dotacji odnosi się do subwencji oświatowej, natomiast w szkołach publicznych wysokość dotacji stanowi iloczyn subwencji oświatowej i wskaźnika zwiększającego, więc kwota jest zmienna i zależy od wydatków danej jednostki samorządowej.

Dotacja celowa podręcznikowa – co trzeba wiedzieć?

Jedną z form wsparcia dla szkół i aktualnie realizowaną jest dotacja podręcznikowa 2020. Jest ona celowana, więc jasno określa zasady dotyczące wydatkowania. W tym przypadku może być wydana na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku. Pamiętajcie, że musicie rozliczyć się z daną jednostką samorządu terytorialnego i jednocześnie musi być wykorzystana w roku szkolnym, na który przysługuje. Jeżeli tego nie zrobicie nie otrzymacie zwrotu z samorządu. W przypadku dotacji celowanej zastosowanie ma art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dofinansowanie na podręczniki z języka polskiego, matematyki, przyrody, wiedzy o społeczeństwie czy języka obcego wynosi 75 złotych dla uczniów klas wczesnoszkolnych, z kolei na zestawy ćwiczeniowe kwota jest niższa i wynosi 50 zł. Nieco inaczej wygląda dofinansowanie w klasach od IV do VIII. Tutaj trzeba wiedzieć, że można otrzymać dofinansowanie wynoszące 140 zł na uczniów klas IV, 180 zł na uczniów klas V i VI czy 250 zł na uczniów klas VII i VIII. Z kolei na zestawy ćwiczeniowe kwota zmniejsza się do 25 zł.

Dotacja podręcznikowa – niezbędne informacje

Aktualnie zakup podręczników w szkole podstawowej finansowany jest z budżetu państwa. Owe zasady finansowania określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., przy czym jest ona odnawialna przez 3 lata, więc kwoty mogą się zmieniać. Oczywiście kwoty dotacji są powiększane w zależności od wskaźnika niepełnosprawności wśród uczniów. Przed złożeniem zamówienie należy zapoznać się z ofertą, następnie dokonać zamówienia i po jego otrzymaniu dokładnie je sprawdzić, dopiero w następny kroku można je ostemplować. Trzeba też zachować wszystkie faktury, które są niezbędne do rozliczenia się z samorządem.

O programach słów kilka

Dotacje dla szkół mogą pochodzić z różnego źródła, nawet od filantropów, którzy mogą wspomagać daną placówkę, bądź zapewniać jej finansowanie. Zyskiwanie grantów sprawia, że jednostka szkolna może się rozwijać, nawet gdy środki pozyskane z jednostek samorządowych są niezbyt wysokie. Ciekawą formę dotacji zapewnia firma Cemex, która już po raz kolejny organizuje konkurs pt. „fabryka pomysłów”. Także Enea organizuje konkurs dla młodych talentów, w którym nagrody mają formę stypendiów. Dodatkowo dla najzdolniejszych uczniów organizowane są konkursy mające wyłonić „najlepszych z najlepszych”, którzy następnie otrzymają stypendia. Jednym z organizatorów jest Fundusz Stypendialny Talenty, który dla najlepszych uczniów przewidział stypendia w kwocie od 400 zł do 1000 zł, które mają być przeznaczone na dalszy rozwój dzieci i młodzieży. Dotacje od osób prywatnych czy przedsiębiorstw mają najczęściej formę konkursową, oczywiście trzeba pamiętać o terminowych zgłoszeniach, jednocześnie to nauczyciele powinni na bieżąco dowiadywać się o organizowanych konkursach, których celem jest wspieranie nie tylko najbiedniejszych, ale najzdolniejszych uczniów. Ponadto dostępne są programy, które mają formę wycieczek, a więc celem jest poznanie danej kultury czy też walka z uprzedzeniami wobec danego narodu.

Wszystkie szkoły zarówno publiczne, jak i niepubliczne powinny korzystać nie tylko z publicznych dotacji, ale także brać udział w konkursach. I do tego wszystkich Państwa zachęcamy, wszak motywacja dla dzieci powinna iść od nauczycieli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj